Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Открита процедура с предмет:Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Община Камено, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1- ”Доставка на хранителни продукти за нуждите на дейност „СУП – Социални услуги и подпомагане” при Община Камено”; Обособена позиция № 2 - ”Доставка на хранителни продукти за нуждите на дейност „Просвета” при Община Камено”

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Заповед за откриване 28.02.2020 496 KB
Документация и образци 28.02.2020 1,14 MB
Протокол 08.04.2020 54 KB
Съобщение за отваряне на ценови оферти 08.04.2020 25 KB
Протокол 2 21.04.2020 71,5 KB
Доклад на комисията 21.04.2020 83 KB
Решение за класиране 21.04.2020 123 KB

Краен срок за подаване на оферта: 01.04.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до: 01.04.2020 17:00